Return policy

Return policy 

Voor Nederlands, scroll verder.

Keeping our wardrobes sustainable is our mission, and we suspect it is probably yours too!

We trust that you understand the impact on the ecological and economical sustainability of our small business, when customers order & return items  whimsically.

However, in accordance with European consumer law, we do give our customers a 14-day cooling-off period for purchases made online via our web platform or via other third-party digital platforms. If you feel the need to return something because you have changed your mind, or are dissatisfied with the item, please contact us within 14 calendar days after the purchase at info@own-it-vintage.be. We will enable you to return the item & send you instructions on how to do so.

Conditions

1.The items purchased may not have been worn, only fitted, and must be returned in 100% the same condition.

2. Any defects or changes to the article will prohibit the item to be refunded. We will check the article in detail and compare it with our inventory photographs.

3. The customer can choose to return the item to us by post, using a service of their choice. We will provide the customer with all the info they need to send us the item. We can also make arrangements to enable the customer to return the piece in real life.

4. It is the customer's responsibility to package the item safely to ensure and get it to us within 14 days after notifying us. 

5. We will not reimburse any costs that the customer needs to make to return the items. If items get lost or damaged during transit, we will not be able to refund the item.

6. The return policy does not apply to purchases that the customer makes offline, in real life, during events or in our ateliers, or through direct personal outreach via social media messages or emails.
NL

Wij zijn geen fan van de steeds meer alomtegenwoordige consumptiecultuur, waarin het bestellen en retourneren van kleding doodnormaal geworden is.
Hou dit in je achterhoofd voor je een bestelling plaatst.

Ben je niet zeker of een stuk iets voor jou is? neem liever contact met ons op, vraag om gedetailleerde informatie, foto's of een filmpje - we helpen je om de juiste keuzes te maken en retours en dus ook CO2-uitstoot te besparen.

In overeenstemming met het Europese consumentenrecht geven wij onze klanten echter wel een bedenktijd van 14 dagen voor aankopen die online via ons webplatform of via andere digitale platforms van derden worden gedaan. Indien u de behoefte voelt om iets terug te sturen omdat u van gedachten bent veranderd, of ontevreden bent over het artikel, neem dan binnen de 14 kalenderdagen na de aankoop contact met ons op via info@own-it-vintage.be. Wij zullen u in staat stellen het artikel te retourneren en u instructies sturen over hoe u dit moet doen.


Voorwaarden

1. De gekochte artikelen mogen niet gedragen zijn, alleen gepast, en moeten in 100% dezelfde staat worden geretourneerd.

2. Eventuele gebreken of wijzigingen aan het artikel maken terugbetaling van het artikel onmogelijk. Wij zullen het artikel in detail controleren en vergelijken met onze inventarisfoto's.

3. De klant kan ervoor kiezen om het artikel per post naar ons te retourneren, via een dienst naar keuze. We zullen de klant voorzien van alle informatie die hij nodig heeft om ons het artikel te sturen. We kunnen er ook voor zorgen dat de klant het stuk in het echt kan retourneren.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het artikel veilig te verpakken en binnen 14 dagen na kennisgeving aan ons bij ons te bezorgen.

5. Eventuele kosten die de klant moet maken om de artikelen te retourneren, vergoeden wij niet. Als artikelen verloren gaan of beschadigd raken tijdens het transport, door schuld van de klant of een derde partij, kunnen we het artikel niet terugbetalen.

6. Het retourbeleid is niet van toepassing op aankopen die de klant offline, in het echt tijdens evenementen of op onze locatie doet, of bij bestellingen via persoonlijk contact via berichten of e-mails.